Mesures de seguretat per la nova normalitat a les obres

REHABILITACIÓ DE FAÇANA CARRER PORTA, 16 BARCELONA/ REHABILITACIÓN DE FACHADA CALLE PORTA, 16 BARCELONA

Aquesta setmana a EBIM hem reiniciat la activitat a les nostres obres i reprès projectes que ja estaven iniciats.

No es una tornada a la normalitat, donat que hem extremat les mesures de seguretat per que el personal treballi en les millors condicions de prevenció i seguretat per evitar, al màxim possible, els contagis, implementant noves practiques que tota obra deuria d’aplicar:

  • En primer lloc, tots els operaris tenen que mantenir entre ells una distància de seguretat de dos metres. Si no fos possible, hauran d’estar equipats amb mascareta, ulleres o amb pantalla facial.
  • La interacció amb els usuaris de l’edifici es limitarà al mínim imprescindible i sempre amb les mesures de seguretat en distància i equips de prevenció individual (EPI) adequats.
  • Les jornades de treball seran intensives, i/o s’escalonaran els horaris d’entrada i de sortida dels diferents equips, per reduir el número de persones dins l’àrea de treball.
  • Per últim, tan a les entrades com a les sortides hi haurà un punt, amb gels antisèptics, per mantenir desinfectats mans i braços.

Estaré encantat de resoldre qualsevol consulta al respecte!

I, recordeu que formo part de la borsa d’aparelladors solidaris del Col·legi d’Arquitectes Tècnics i aparelladors de Barcelona.

Salut!

Enrique Estévez

Arquitecte Tècnic

Col·legiat 12506

__________________________________________________________________

Medidas de seguridad para la nueva normalidad en las obras.

Esta semana en EBIM hemos reiniciado la actividad en nuestras obras y retomado proyectos que ya estaban iniciados.

No es una vuelta a la normalidad, ya que hemos extremado las medidas de seguridad para que el personal trabaje con las mejores condiciones de prevención y seguridad para evitar posibles contagios, implementando nuevas prácticas que toda obra debería tener:

  • En primer lugar, todos los operarios deben mantener entre ellos una distancia de seguridad de dos metros. Si, esta no fuera posible, deben estar equipados con mascarilla, gafas o una pantalla facial.
  • Se limitará la interacción con los usuarios del edificio, siempre, con las medidas de seguridad en distancia y equipos de prevención individual (EPI) adecuados.
  • Las jornadas de trabajo serán intensivas, y/o se escalonarán los horarios de entrada y salida de los diferentes equipos, para reducir el número de personas dentro del área de trabajo.
  • Por último, en las entradas y salidas se esteblecerá un punto, con geles antisépticos, para mantener desinfectadas las manos y los brazos.

Estaré encantado de resolveros cualquier consulta al respecto!

Y, recordad que formo parte de la bolsa de aparejadores solidarios del Colegio de Arquitectos Tècnicos y aparejadores de Barcelona.

¡Salud!

Enrique Estévez

Arquitecto Técnico

Colegiado 12506

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *