Borsa d’Aparelladors solidaris amb el Comerç i l’Hostaleria (COVID19)

El meu nom es Enrique Estévez, soc arquitecte tècnic i de Sant Celoni, el nostre Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona ha impulsat una borsa d’assessors tècnics voluntaris, per ajudar al petit comerciant i hostaler, amb l’objectiu que puguin adequar les seves instal·lacions per a la represa de l’activitat,  d’acord amb els requeriments tècnics i de seguretat previstos al pla de desescalada.

El programa s’adreça al petit comerciant i hostaler, que no disposa dels mitjans tècnics ni recursos suficients per definir i implantar les adaptacions necessàries per a la re-obertura del seu negoci o petita franquícia.

La meva intenció, amb aquesta entrada al blog ,es la d’informar que existeix aquesta borsa d’assessors tècnics voluntaris, preocupats i compromesos pel petit comerç i hostaler d’arreu del país. I, com a veí de Sant Celoni i membre d’aquesta iniciativa us demanaria compartiu aquest comunicat a través de les vostres xarxes socials o pel canal que trobeu adient  per a donar a conèixer al poble i rodalies la iniciativa i, que  poden comptar amb els companys aparelladors voluntaris  i amb mi mateix  com a tal per al servei gratuït d’assessorament.

Podeu contactar amb mi per a comentar-ho per telèfon i/o email i, us adjunto la Definició i condicions del servei gratuït d’assessorament així com el link del col·legi on trobareu la Borsa d’Aparelladors.

email: j.enrique.estevez@arquitecto.com

mòbil: 639507324

https://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/cerca/borsa-covid19/Pagines/borsa-aparelladors-covid19.aspx

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos,

Enrique Estévez

Arquitecte Tècnic Col·legiat 12.506

Definició i condicions del servei gratuït d’assessorament

L’assessorament gratuït que oferiran els aparelladors voluntaris consisteix en una orientació sobre les mesures a prendre per tal d’ajustar l’activitat del local als nous requeriments. Aquestes mesures estan relacionades amb els següents aspectes:

Accions prèvies a la implantació

Espera a les portes del local, nous aforaments permesos i distàncies de seguretat a mantenir entre els usuaris i el personal del local.

Accés i sortida del local

Distribució i adaptació de funcionament

Mobilitat dels clients i treballadors dins del local, senyalització i condicions d’evacuació

Interrelació del client amb els articles i amb els treballadors

Accessos als serveis higiènics i ascensors

Mesures de protecció i higiene

Revisió i posada en marxa de les instal·lacions

El servei d’assessorament s’ oferirà presencialment o per telèfon, de la manera que l’aparellador consideri més oportuna segons l’assessorament sol·licitat, i sempre estarà encaminat a donar resposta als dubtes relatius a l’aplicació de normes tècniques o als criteris derivats del decret de desescalada. En cas que el propi tècnic consideri necessari visitar el local, no cobrarà despeses de desplaçament.

Per facilitar la tasca d’assessorament, l’usuari posarà a disposició del tècnic la documentació que aquest li requereixi i li facilitarà per mitjans telemàtics.

El servei gratuït es limitarà a l’assessorament i no inclourà l’elaboració d’aixecaments de plànols, ni de documents tècnics, ni modificacions del projecte d’activitats per la reobertura, ni determinació de costos ni pressupostos. En cas que l’usuari requereixi aquests serveis, haurà de realitzar l’encàrrec de prestació de serveis corresponent.